I listen på vänster sida kan Ni välja flik och följa vad vi gjort under året. Alla resultat finns inte redovisade då bilder saknas.

Bilden visar rosetter som man erhåller på utställning
(man önskar att det alltid såg ut så)

Ett stort tack till de som hjälpt mej att visa grupper under åren.
Ewa - Jennie - Linda - Håkan - Tomas - Gittan - Emma
(farmor) Barbro