Här kommer Ni att hitta lite information om olika sjukdomar. I alla hundraser finns olika sjukdomar och om ni råkar höra talas om någon så hoppas jag denna sida kan hjälpa Er lite. Här nedan kan ni läsa kortfattat om några olika former av sjukdomar naturligtvis finns det många fler.

Vi testar avelshundar för de sjukdomar som går att testa för och detta är en del av helheten av hunden som i övrigt också ska så gott det går följa rasstandarden som finns.

Min förhoppning är att alla hundägare ögonlyser sina hundar minst 2 gånger under hundens livstid och också gör sedvanliga hälsoundersökningar vid sina veterinärbesök.
Ögonlysning kanske vid en ålder om 2 år och 6 år.

Katarakt (=grå starr)
Total katarakt - är en grumling av hela linsen som resulterar i blindhet.
Så finns också bakre-/främre och övrig partiell katarakt som resulterar i 
försämrad syn. Katarakt hos hund kan opereras med bra resultat.

Progressiv Retinal Atrofi = PRA
PRA samlingsnamn för ett flertal ärftliga ögonsjukdomar där näthinna förtvinnar och hunden blir blind. 

Canine Multifocal Retinopathy = CMR (kennelns avelsdjur är testade UA)
CMR är en ärftlig näthinnesjukdom som ger liten näthinneavlossning och ärrbildning på näthinnan.  Kan leda till försämrad syn och också blindhet.


Cherry Eye
Bakom tredje ögonlocket sitter en tårkörtel. Den kan falla fram och syns då som en röd svullnad i inre ögonvrån. Detta beror på att körteln har dåligt fäste. 
Risk är också att den framfallna körteln blir inflammerad.

Bandera's Neonatal Ataxia = Banderas / Swimmers (kennelns avelsdjur är testade UA)
Valparna kan ej kordinera vilket gör att dom ej kan komma framåt/bakåt utan oftast ramlar åt sidan. Hundvalpar med banderas avlivas då detta är plågsamt för hunden att ej kunna röra sej ordentligt.
       
Degenerative Myelopathy = DM
DM påverkar initialt bakbenen och orsakar muskelsvaghet och bristande samordning. Hunden kan dra en eller båda baktassarna när den går. Tillståndet kan leda till omfattande förlamning av bakbenen. Allt eftersom sjukdomen fortskrider kan djuret uppvisa symptom såsom inkontinens och har stora svårigheter med både balans och promenad.
                
von Willebrand typ 1 = vW1
En sällsynt ärftlig blodkoagulering sjukdom som kännetecknas av en brist på plasmaprotein som leder till problem med blödningar. Patienter har sällan allvarliga blödningsproblem men kan blöda överdrivet under operation, tandvård eller på grund av en traumatisk skada.

Hyperurikosuri = HU
Hunden producerar urin med mycket höga nivåer av urinsyra vilket kan leda till urinsten. Detta kan bli ganska plågsamt för hunden. 

Diskbråk
Detta har börjat dyka upp inom rasen och Ni bör alla vara observanta på om Era hundar börjar få problem med bakdelen. Sök då genast veterinär.